1 Yaş Sendromu Nedir ? | 1 Yaş Sendromu Nasıl Atlatılır ?

1 Yaş Sendromu Nedir ?

1 Yaş Sendromu Nedir ?

1 Yaş Sendromu Nedir
1 Yaş Sendromu Nedir

1 yaş sendromu; 1 ile 2 yaş arası bebeklik döneminde gerçekleşen durum ve tavır değişikliklerinin genel adıdır. Bu süreçte bebek sadece ağlayan ve göz kontağı kurmaya çalışan bir varlıkken, tepki göstermeye, sevdiği kişilerle uzun süreli göz kontağı kurmaya, cisimleri tanımaya gayret etmeye ve gülümsemeye başlar. Tabi bunlar gelişim süreci için değerli ve güzel durumlardır. Fakat her durum o kadar keyifli olmayabilir. 1 yaş sendromunun ilk evrelerinde bebek eline aldığı cisimleri sadece ağzına götürme eğiliminde olmaz. Bu cisimlerin diğer cisimlerle temasını merak eder. Eğer bu bir emzik ya da biberon ise, bunu daha çok sallama, atma, sesini dinleme, içinde olan sıvıyı dökme gibi davranışlarda bulunur.

1 yaş sendromu duygusal tabanlı bir gelişim basamağıdır. Bebekler bu zamanda karşısındaki kişiye bağlanmayı, onunla karşılıklı ve sürekli iletişim halinde olmayı öğrenirler. Burada iki tür bağlanma söz konusudur.
1 yaş sendromu özelinde ortaya çıkan bağlanma çeşidi, güven odaklı bağlanma durumudur. Bebek karşısındaki kişinin teması ve tavrındaki hassasiyeti kavrar ve bu durum onun güvende olduğu duygusunu arttırır. İkinci tip bağlanma şekli ise çekingen bağlanma durumudur. Çocuk annenin tavırlarında bir sıradanlık ya da duygu eksikliği sezdiği zaman bundan etkilenir ve bağlanma sorunu yaşar. 1 yaş sendromunu önemli hale getiren durum ise burada başlar. Çünkü kendini dış dünyaya kapatan bebek, ilerleyen yaşlarda da bunu aşamadığı takdirde bu onun karakteri olmaya başlar ve çocuk hayatı boyunca bağlanma sorunları yaşayan ve uyum sağlayamayan bir birey haline gelir.
Özetle 1 yaş sendromu; ortalama olarak 1-2 yaşları içerisindeki duygusal ve fizyolojik gelişim sürecinde meydana gelen kontrol dışı ve ebeveynler açısından yorucu olan değişim ve tavırların tümünü kapsar.

1 Yaş Sendromu Nasıl Gelişir ?

1 Yaş Sendromu Nasıl Gelişir
1 Yaş Sendromu Nasıl Gelişir
1 yaş sendromu;  bebekte kontrolü ve müdahalesi güç olan hal ve hareketlerin ortaya çıkması durumudur. Öncelikle bunun önüne geçebilmek için “bağlanma sorununun” bu sendromda ağırlıkta olduğunu unutmamak ve bu durumu sorgulamak gerekir.
Bebek, bir sorun yoksa her şeyden önce mutlu olur. Bunun yanında 1 yaş sendromunun etkisine girmemiş bebekler; meraklı, sosyal, lider eğilimli, duygusal, becerikli, kendine güvenen, sorun çözmede sabırlı, kişilik gelişimi ve duygusal gelişimi yeterli ve bağımsız duygu durumuna sahip kişiler olarak yetişirler. 1 yaş sendromunun gelişim sürecini bu perspektiften değerlendirecek olursak, bu sendromu yaşayan çocuklar yüksek ihtimalle ileride sabırsız, içine kapanık, mutsuz, güvensiz ve duygusal yapıyı aktarmada başarısız birer birey olurlar.
1 yaş sendromunda bir iletişim kopukluğu söz konusu olduğundan, bebek tavrını ortaya koyamadığı için yumruk sıkma, başını ve elini vurma, titreyerek sarsılma, değişik sesler çıkarma gibi çeşitli şekillerde dikkat çekme davranışları içerisine girer. Özetle 1 yaş sendromu; duygusal iletişim kurma ve keşfetme dönemine giren bebeklerin bu sürece adapte olamaması sonucu ortaya çıkan duygusal ve davranışsal problemlerin tümüdür.

1 Yaş Sendromu Nasıl Atlatılır ?

1 Yaş Sendromu Nasıl Atlatılır
1 Yaş Sendromu Nasıl Atlatılır
1 yaş sendromunun atlatılmasındaki en büyük yardımcı eleman, ebeveynlerin farkındalığı ve sabrıdır. Ebeveynler bebeğin yaptığı her hareketin normal olduğunun ve bunların sistemli davranılarak yoluna girdirilebileceğinin farkında olması gerekir. Tabi burada her hareketin normal olduğundan kastedilen şey; bebeklere özgü keşfetme ve algılama tavırlarıdır. Bu süreçte yapılması gereken ilk şey iletişimden kopmamaktır. Göz teması ve ten teması kurmak; sevme okşama gibi davranışlarla güven duygusunun ona geçmesini sağlamak, 1 yaş sendromunun bebekler üzerinde olumsuz etki bırakmasını engelleyecektir.
İhtiyaçlarının gideriliyor olması, bir şeyler talep ettiğinde mümkün mertebe olumlu geri dönüş yapılması ve sevildiğinin hissettirilmesi; 1 yaş sendromu sürecinin hızlı ve zararsız, hatta çok büyük fayda sağlanarak atlatılmasını sağlayacaktır.
Bu dönemde bebeklerde emekleme, sesler çıkarma, çevredeki insanları bir şekilde yönlendirme ve özerk (bağımsız) hareketler sergileme durumları görülür. Ebeveynler bu normal sürece devamlı olarak “hayır, dur, yapma” gibi olumsuz sözcüklerle müdahale etmeye ve engellemeye çalışırsa onların girişimci bir birey olarak yetişmelerinin de önünde geçmiş olur. Bu da 1 yaş sendromunun hem o dönemde hem de ileri dönemlerde sıkıntılı durumlar doğurmasına sebep olur.
Yapılması gereken çocuğun hem oda içerisinde kendi başına hareket etmesini, emeklemesini ve eğer yürüyebiliyorsa yürümesini sağlamak, hem de gerektiği zaman sevgiyi gerekli ölçüde hissettirmektir. Çocuğun bu dönemde güvenmeye çok ihtiyacı vardır. Bu yüzden o yaşlardaki çocuklara güven aşılamak ve her daim yanında ve destekçisi olduğunuzu hissettirmek en akıllıca adım olacaktır.

1 Yaş Sendromu Olan Bebeklere Nasıl Davranılması Gerekir ?

1 Yaş Sendromu Olan Bebeklere Nasıl Davranılması Gerekir
1 Yaş Sendromu Olan Bebeklere Nasıl Davranılması Gerekir
1 yaşına gelindiğinde bebekler özgürlük alanlarının geliştiğinin ve genişlediğinin farkına varırlar. Bu süreçte bebekler emekleyerek uzaklaşmaya, çıkardıkları seslerle karşısındakini yönlendirmeye ve istekte bulunulmadan kendi iradeleri ile tavır koyma eğilimine girerler. Karşı gelme güdüleri de artan bu bebeklerin süreci hasarsız ve güzel atlatabilmesi için ebeveynlerin son derece sabırlı olması gerekir.
1 yaş sendromunda sabır her şeyden önce gelmektedir. Çünkü bu süreçte yapılacak yönlendirmeler onun karakteri için önem arz eder. Yaptığı bir harekete karşı gösterilecek kısıtlayıcı bir tavır, onun ilerleyen zamanda atak, girişimci, özgür ruhlu ve gelişime açık bir birey olmasına engel olabilir. Diğer yandan onun her istediğini yapmak, ağlayışlarını onun istediği şeylerle susturmak da onun kendi ihtiyaç ve hisleri için kolaya kaçmasına ve tembel bir kişilik yapısıyla pasif bir karakter olmasına zemin hazırlayacaktır.
1 yaş sendromu döneminde bebeğin hem güvenli, hem özel, hem değerli, ,hem özgür hem de eşsiz olduğunu hissetmesi şarttır. Ancak bütün bunları sağlama konusunda ölçülü davranmak da gerekir.

1 Yaş Sendromu Yaşayan Bebek Hangi Aşamada Doktora Götürülmeli ?

1 Yaş Sendromu Yaşayan Bebek Hangi Aşamada Doktora Götürülmeli
1 Yaş Sendromu Yaşayan Bebek Hangi Aşamada Doktora Götürülmeli
1 yaş sendromu çoğu durumda doktor yardımına gerek duyulmadan atlatılabilmektedir. Burada önemli olan unsur, ebeveynlerin bebeğe olan tavırlarıdır. Çünkü bebekler, bir yaşında dahi olsa algıları ve duygusal zekâları güçlüdür. Burada ebeveynlere düşen, çocuklarına karşı daha ılımlı ve yapıcı olmanın yanı sıra ona bağımsızlığını; yani birey olma duygusunu kazandırmaktır.
Hareketler, sözler ve tavırlar ile ebeveynler bunu sağlayabilir. Anne ve baba için bebeklerini birey gibi düşünmek zordur. Onları kendilerinden bir parça olarak görürler ve farkında olmadan aşırı korumacı ve kontrolcü bir hale bürünürler. Ancak ebeveynler çocukları ile olan bu ayrışmayı insan hayatının doğal bir süreci olarak kabullenmek zorundadır.
Çocuğu agresif ve başına buyruk hareketlerinden dolayı azarlamanın ve cezalandırmanın daha kötü sonuçları olduğu unutulmamalıdır. Şayet onu incitmemek adına ona tavizler verildiği ve onun kabul gördüğü doğrultuda gidildiği halde bebekte anormal tepkiler ve sinir harbi devam ediyorsa bu durumun 1 yaş sendromundan farklı bir psikolojik sebebi olma ihtimali yüksektir. Bu sebeple bir uzman yardımına gereksinim duyulabilir.

Etiketler

İlgili Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgini çekebilir

Close
Close